Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Stránky 2. A

 

  • Třídní učitelka:
  • Mgr. Zuzana Jirotová
  • Kontakt: jirotova@zsbystricebn.cz + především prostřednictvím komens bakaláři
  • Tel: 721 826 828

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy. Prosím, vždy předem napsat.

 

Rozvrh:      1.      2.     3.     4.     5.     6.     7hod.

PONDĚLÍ:  Čj    Čj     M    Čj  

ÚTERÝ:      M    Prv   Pč    Čj           Čj   Čj

STŘEDA:   Čj     Tv    M    Čj

ČTVRTEK: Čj    Vv    Pč    M

PÁTEK:      Prv  M     Čj     Tv

 

ROZMEZÍ HODIN A PŘESTÁVEK:

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina  13:40-14:25

 

 

Informace pro rodiče: 

Všechny informace o karanténě a distanční výuce budou předávány pomocí systému Bakaláři Komens.

Veškeré foto a bližší informace jsou v soukromé skupině na Fb. Možnost připojení do skupiny na vyžádání. 

 

Organizace školního roku 2022/2023

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2022 a končí v 2. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jedno týdne jsou stanoveny podle sídla školy

od 6. března do 12.března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní letní prázdniny budou trvat od 1. července do  31. srpna 2023.

 

 

Školní řád: Žáci byli seznámeni se školním řádem a pravidly třídy.

Mgr.Zuzana Jirotová

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55

Školní časopis

Stránky online školního časopisu můžete najít zde

http://casopis.zsbystricebn.cz/