Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy podle školského zákona (§ 167 a 168).

Školskou radu při ZŠ Bystřice ustanovil zřizovatel (Město Bystřice), který zároveň stanovil počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

 

Školská rada při ZŠ Bystřice

Zřizovatel                                  Rodiče                                    Učitelé

M. Hodík                          Mgr. J. Hendrychová          Mgr. V. Krpelánová

 

V. Hřebíčková                  Ing. L. Kožíšek                    Mgr. P. Štěpánková

 

Mgr. D. Štěpánek             H. Hnátková                       Mgr. I. Vohralíková

                                         

Předseda školské rady:  Ing. L. Kožíšek

 

Pro Vaše případné podněty, dotazy či návrhy byla zřízena emailová adresa skolskarada@zsbystricebn.cz, na kterou v případě zájmu můžete psát. Tato schránka je přístupná pouze členům školské rady. Ze zaslaného podnětu musí být zřejmé, kdo jej činí (označení podatele), čeho se týká a čeho se podatel jeho prostřednictvím domáhá.

Na všechny členy školské rady se samozřejmě můžete obracet i osobně. V neposlední řadě je možné podnět podat i v listinné formě, a to na adresu: Školská rada ZŠ Bystřice,
Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice.

 

Neváhejte se na nás obrátit.

Předseda školské rady Ing. Libor Kožíšek

 

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ J. A. Komenský

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55

Školní časopis

Stránky online školního časopisu můžete najít zde

http://casopis.zsbystricebn.cz/