Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Historie

První zmínka o bystřické škole sahá až do období vlády Karla IV., do roku 1348.

Původní škola vyhořela roku 1813, a i když byla brzy obnovena, svému účelu již nepostačovala. Proto byla v roce 1843 postavena na náměstí škola nová. K ní přibyla v roce 1900 ještě další budova.

Počátky nové – měšťanské školy v Bystřici se datují do roku 1929. V té době bylo rozhodnuto o stavbě a 3. září 1934 byla škola slavnostně otevřena. V pěti třídách se začalo učit 218 žáků.

Stavitelem školy byl ing. Radim Matolín a návrh, na tehdejší dobu velmi odvážný, vypracoval architekt Oldřich Liska. Hodnota stavby činila 1, 5 milionu korun a veškeré náklady nesla obec Bystřice. Pro zajištění provozu proto platili žáci příspěvek 125 korun. K zlepšení finanční situace došlo až od září 1938, kdy začaly školu navštěvovat také děti ze sousedních vesnic, což velmi prospělo při financování chodu školy.

Pak ale přišla okupace a dlouhých šest válečných let, které zaplatilo svým životem několik učitelů a žáků bystřické školy. Po skončení 2. světové války byla škola slavnostně otevřena 25. května 1945. Postupně došlo k dalšímu vylepšení učeben a okolí školy.

K další důležité události došlo 7. října 1983, kdy byl zahájen provoz v nově postavené budově, do níž se přestěhovali žáci 1. stupně ze školy na náměstí.

Od 4. března 1985 slouží žákům a zaměstnancům nová školní jídelna.

Od 1. ledna 1994 je škola samostatným právním subjektem.

Od roku 2002 je škola vytápěna pomocí ekologického geotermálního topení.

Na jaře 2008 začala stavba nové sportovní haly. Její provoz byl zahájen v září 2009.

V roce 2014 byla otevřeny nové třídy v nástavbě nad školní jídelnou.

V roce 2020 proběhla modernizace školních dílen.

V roce 2022 byly na střechu obytné části instalovány fotovoltaické panely a do tříd přibyly rekuperační jednotky.

Stále je co vylepšovat a my věříme, že se nám ve spolupráci s městem Bystřice postupně daří budovat školu krásnou a odpovídající současným požadavkům.

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55