Základní škola Bystřice

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad je od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Informace

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní jídelny

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Tento návrh dnes na svém jednání schválila vláda a čeká jej ještě zrychlené schvalování v parlamentu.

Napište na naši emailovou adresu zs.bystrice.bn@seznam.cz, že potřebujete potvrzení  jméno a třídu Vašeho dítěte. Škola Vám zpět pošle potvrzený formulář. Pokud nemáme možnost potvrzení vytisknout, dohodneme se na předání potvrzení.

Od pondělí 16. března 2020 začne Základní škola Bystřice vyučovat pomocí nástrojů distančního vzdělávání (v platnosti jsou i úkoly z předchozího týdne). Na každý den dostane žák balíček úkolů podle stávajícího rozvrhu. Učitelé budou využívat různé metody, jak úkoly k žákovi dostat i jak se vypracované úkoly navrátí zpět učiteli. Mezi metody bude patřit informování na třídních webových stránkách, BAKALÁŘI (KOMENS), e-mailová korespondence, e-learning, a předávání hotových prací (např. pracovní listy) na sběrných místech (podatelna městského úřadu, boční vchod do ZŠ – vstup do pobočky ZUŠ). Případná další upřesnění či změny je nutné pravidelně sledovat na webových stránkách školy.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Více (včetně doporučeného postupu a tiskopisů) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Dne 3. 3.  byl pro žáky 2. stupně ZŠ připraven preventivní program 

Kyberšikana

Žáci 6. a7. ročníku se účastnili preventivního programu o kyberšikaně. Dvě dívky – lektorky, které samy prošly kyberšikanou, poutavě vyprávěly o druzích šikany, jak se zachovat, pokud se někdo stane obětí šikany nebo jejím svědkem.

Kyberpredátoři

Žáci 8. tříd si poslechli program o zneužívání dětí na internetu. Odnesli si spoustu nových informací a poučení o bezpečnosti na sociálních sítích.

Digitální stopa

V přednášce se žáci 9. tříd dozvěděli, jak si správně chránit osobní údaje a co sdílet na sociálních sítích. Poučili se, že příspěvky, které se zveřejní na internetu, tam navždy zůstanou.

Preventivní program 

BESEDÁRIUM „Hra o přežití“

Dne 24. února 2020 se žáci 4. tříd v rámci výuky zúčastnili programu „Minecraft“ „Hra o přežití“, kterou vedla paní Veronika Krištofová z Besedaria. Program nám hradilo MAPujeme vzdělávání Posázaví.

Prostřednictvím výkladu paní lektorky, interaktivní tabule a pomůcek v podobě barevných kostek, žáci plnili různé sestavovací úkoly dle pokynů i předloh na interaktivní tabuli. Rovněž si zopakovali jisté přírodní ekosystémy, jejich výskyt i pojmenování.

Tato akce byla hravým a vědomostně přínosným zpestřením školní výuky.

 


Ve středu 4. 3. se konalo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Své krásné básně a texty přišlo přednést celkem 58 dětí z celé školy. Nejvíce recitátorů bylo v 1. kategorii, celkem 32.

Nejmenší prvňáčkové nás překvapili svojí odvahou vystoupit před svými staršími spolužáky a rodiči. I starší žáci se nedali zahanbit a předvedli nám krásné výkony. Velká pochvala patří žákyním  deváté třídy.

V okresním kole, které se koná 12. března v Bystřici, nás budou reprezentovat: Anna Kulhánková a Tomáš Fiala za 1. kategorii, Jáchym Slánský za 2. kategorii, ve 3. kategorii postoupila Natálie Tůmová, ve 4. kategorii Libor Svítil.

 

Ve středu 26. 2. 2020 se konalo okresní kolo ZO na Gymnáziu ve Vlašimi. Naši žáci se umístili na předních pozicích.

Kategorie A – Tereza Trochová – 2. místo a postup do krajského kola v Kladně (z 15 účastníků)

Kategorie B – Františka Sedláčková – 4. místo (z 15 účastníků)

Kategorie C – Barbora Trochová – 4. místo, Kamila Macháčková – 12. místo (z 27 účastníků)

Děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí Tereze Trochové v kole krajském.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek