Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Zápis 2024

Plakát_zápis

 

Vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci, 

ve dnech 9. dubna (13–17 h) a  10. dubna (13–16 h) 2024 se koná zápis
do 1. třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace.  

Zápis proběhne v učebnách 1. stupně (1. stupeň sídlí v přístavbě za hlavní budovou). Budou přijímány děti do počtu 60 (2 třídy). Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy, v případě nedostatečné kapacity pro ostatní zájemce pak proběhne losování. 

K zápisu jsou povinni se dostavit zákonní zástupci, jejichž dítě je narozené v termínu od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 nebo je po odkladu povinné školní docházky. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně. Zákonným zástupcům, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, bude po telefonické/e-mailové domluvě stanoven individuální termín zápisu.    

K zápisu je nutné doložit: 

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) / cestovní pas

  • popř. povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU) 

  • popř. rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)   

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena těmito dvěma dokumenty: 

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)    

  • doporučující posouzení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 

Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitelka základní školy oprávněna odklad povinné školní docházky povolit. 

 

Přijímání mladších dětí

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2024/2025, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. do 31. 12. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).  Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1.
do 30. 6. 2019 je pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.  

V Bystřici 29. ledna 2024 

Mgr. Jana Servusová      

ředitelka školy

 

Odkaz pro vyplnění přihlášky předem: https://bit.ly/zapis2024

QR kód pro odkaz na přihlášku: Přihláška_QR kód

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55