Základní škola Bystřice

Žáci Jolana Motáková, Michaela Suková, Radek Sedlmaier a Jan Berenda zvítězili k okresním kole dopravní soutěže cyklistů.
Postupují do krajského kola, které bude ve dnech 5. – 6. června 2017 v Čelákovicích.

V naší škole proběhl 1. ročník výtvarné soutěže na téma Kouzelné zvíře. Vytvořená dětská díla zdobí chodbu, která spojuje oba stupně ZŠ. Žáci soutěžili v pěti kategoriích. Malovali a kreslili doma i ve škole.

Vítězové jednotlivých kategorii:

1. Vít Zderadička

2. Nikola Nagyová

3. Miroslav Paleček (ŠD)

4. Anežka Linhartová

5. Sára Šitnerová

Domácí práce: Barbora Nevanová 4. A

Čestná uznání: Z. Kubásková, L. Karbanová, N. Tůmová, K. Puchová, D. Popr

 

Ve středu 15. 3. se konalo oblastní kolo recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Naši žáci Anna Hošková a Ondřej Staša získali čestné uznání.

Ve středu 1. 3. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci 5. B zahájili svým pásmem Čert a Káča, které si nacvičili s p. uč. S. Němcovou. Své básně a texty předneslo 43 dětí. Do oblastního kola, které se koná 15. 3. v Bystřici, postupují: E. Červová, J. Vyhnal, A. Hošková, O. Staša, Z. Matoušková.

Foto zde: recitace

V pátek 24. 2. 2017 proběhl preventivní program pro žáky 2. třídy – zásady osobní bezpečnosti, tísňové linky,nebezpečné nálezy, pro 4. třídy – problematika mezilidských vztahů – šikanování. Besedy přednesl nprap. Jaroslav Bican.

 

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se konalo školení první pomoci Helpík pro páté třídy. Děti se seznámily s hlavními zásadami první pomoci, naučily se zavolat RZS, vyzkoušely si resuscitaci a zotavovací polohu. Na závěr napsaly test, kde uplatnily své nové znalosti. Do krajského kola postupují Sabina Klimentová, Aneta Velebilová, Jakub Zeman a Libor Svítil.

Schránka důvěry online

Informace o online schránce důvěry a odkaz na ni naleznete zde

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek