Základní škola Bystřice

Ani chřipkové období neohrozilo letošní školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 7. března 36 recitátorů, kteří stejně jako loni s nadšením přednesli řadu krásných básniček i ukázek z prozaických textů. Za vydařené výkony udělila porota čestná uznání a rozhodla o postupu do okresního kola. Tam nás budou v jednotlivých kategoriích reprezentovat: Anetka Rezková (2.A), Liduška Dvořáková (3.A), Anetka Bálková (4.A), Ondra Staša (7.B) a Nikča Burdová (9.B).

Foto zde

Splatnost platby za druhé pololetí školního roku je do 20. února. Finanční obnos je třeba uhradit převodem na bankovní účet ZŠ Bystřice číslo 503410247/0100. Variabilní symbol obdrží zákonný zástupce od třídního učitele. Ve výjimečných případech bude akceptována peněžitá hotovost.

Předvánoční čas sebou přináší spoustu typických aktivit a jednou z nich u nás byla ve čtvrtek 21. prosince ŠKOLNÍ AKADEMIE. Dopoledne proběhla generálka s dětským publikem a odpoledne se mohli přijít podívat rodiče.  Diváků bylo tentokrát opravdu hodně. Všechna vystoupení se podařila. Vestibulem školy se nesly písničky, básničky, ale i smích. Děti s veškerým nasazením tančily, hrály divadlo a předvedly, co zvládnou na různé hudební nástroje. Jen technika tentokrát nebyla úplně na naší straně, takže došlo také na neplánovanou přestávku, ale pořádatelé –  deváťáci všechno zvládli na jedničku.

Další foto

ukázka videa

 

Třináctka je pro mnohé nešťastné číslo. Ale právě tolikrát už rozkvetly chodby prvního stupně naší školy díky vánoční výzdobě, na které pracovaly děti dlouhé týdny při hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Tedy v pořadí právě třináctá vánoční výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 18. prosince v 15 hodin. Kromě dětí ale jako každý rok odvedly velký kus práce paní učitelky pod vedením Mgr. Olgy Marešové.

další foto

Vánoce už jsou za dveřmi a tak jsme se pokusili trochu zpomalit shon a spěch prosincových dnů. Ve středu 13. prosince proběhl již tradiční ADVENT V KREATIVNÍ DÍLNĚ, projektové dopoledne s tvořivými dílnami. V rámci netradičního rozvrhu v jednotlivých třídách částečně převzali roli učitelů deváťáci a osmáci. Pozvali do učeben svoje mladší spolužáky a všichni kreslili, lepili, razítkovali, ale také třeba zpívali.

Další foto

7.prosince se děvčata z 9.A (M. Farová, A. Simonová, A. Němečková), 9.B (K. Hamplová) a 8.B (E. Holubová) zúčastnila soutěže ve floristických dovednostech „Vánoční tvoření“, kterou již tradičně pořádá VOŠ a SZeŠ Benešov. Krásné druhé místo v kategorii jednotlivců obsadila Kateřina Hamplová.

Další foto

Schránka důvěry online

Informace o online schránce důvěry a odkaz na ni naleznete zde

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek