• Vedoucí kroužku: Marie Dvořáková
  • Čas: pondělí, 13.00 – 15.30 (začátečníci a pokročilí )
  • Místo: přístavba ZŠ, pracovna keramiky
  • Pro: všichni žáci ZŠ

Žáci pracují ve třech skupinách, rozdělení podle věku a zdatnosti. Vyrábí užitkové i dekorativní předměty z přírodního a zdravotně nezávadného materiálu modelováním z volné ruky i točením na kruhu. Výrobky jsou vždy dokončené glazurou, oxidy, atp. a vypálené v peci. Děti si svá dílka odnáší domů a obdarovávají jimi své rodiny. Velké úspěchy sklízí na Vánoční výstavě. Dvakrát do roka, před Vánocemi a Velikonocemi probíhá také “Jednorázová hodina keramiky”.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek