• Vedoucí kroužku: Miroslav Trenčinský
  • Čas: pondělí, 14.00 – 14.45
  • Místo: sportovní hala ZŠ
  • Pro: žáci 3.-9. tříd ZŠ

Žáci se naučí základní pravidla florbalu. Trénují také základní herní situace.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek