8. A

Třídní učitel:

Petr Ryšlavý

Kontakt:

petrryslavy70@seznam.cz

Třídní důvěrník

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M Nj Čj Aj F
 Úterý  Ov Čj M Z Ch Vv Hv
Středa Př (s)

F (l)

Aj Čj M D Tv (d/ch)
 Čtvrtek  I Kaj/CheP M Nj Ch Čj D
Pátek  Čj Z Aj M Pč (d/ch) Tv (d/ch)

Fotogalerie

Fotogalerie ze školního roku 2016/2017 naleznete zde.

Informace pro rodiče

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 15. 11. od 15.30 v učebně zeměpisu, 1. p. (vedle kanceláře).

Tento den odpadá kvůli ped. radě a tříd. schůzkám odpolední vyučování, výuka končí ve 12.35.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek