6. A

TŘÍDNÍ UČITEL
 Bc. Václav Kubaljak
KONTAKT
v.kubaljak@gmail.com
+420 774 361 943
TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍK

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí AJ D M  Z  DÍL/INF ČJ
 Úterý VZ F ČJ M KAJ/PoH TV
Středa ČJ  D M  AJ
 Čtvrtek OV ČJ VV VV Z TV
Pátek F M HV ČJ AJ

Fotogalerie

Informace pro rodiče

 

29. 1 . 2018 od 9:00 – Bystřická laťka

31. 1. 2018 Vydávání vysvědčení, vyučování končí výjimečně již ve 12:35

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek