První zmínka o bystřické škole sahá až do období vlády Karla IV., do roku 1348.

 

Původní škola vyhořela roku 1813, i když byla brzy obnovena, svému účelu již nestačila. proto byla v roce 1843 postavena na náměstí škola nová. K ní přibyla v roce 1900 ještě další budova.

 

Počátky nové-měšťanské školy v Bystřici jsou v roce 1929. V té době bylo rozhodnuto o stavbě a 3. září 1934 byla škola slavnostně otevřena. V pěti třídách se začalo učit 218 žáků.

 

Stavitel byl ing. Matolín a návrh, na tehdejší dobu velmi odvážný vypracoval architekt Liska. Hodnota stavby činila 1 500 000 korun a veškeré náklady nesla obec Bystřice. Pro zajištění provozu proto platili žáci příspěvek 125 korun. K zlepšení dochází až od září 1938, kdy začaly navštěvovat školu také děti ze sousedních vesnic, což velmi prospělo při financování chodu školy.

 

Do této doby ovšem přišla okupace a dlouhých šest válečných let, které zaplatilo svým životem několik učitelů a žáků bystřické školy. Po skončení 2. světové války byla škola slavnostně otevřena 25. května 1945. Postupně došlo k dalšímu vylepšení učeben a okolí školy.

 

K další důležité události došlo 7. října 1983, kdy byl zahájen provoz v nově postavené budově, do které se přestěhovaly děti z 1. stupně, ze školy na náměstí. Od 4. března 1985 slouží žákům a zaměstnancům nová školní jídelna.

 

Od 1. ledna 1994 je škola samostatný právní subjekt.

 

Poslední významnou událostí je vybudování nového vytápění školy pomocí tepelných čerpadel. Škola přešla na tento ekologický způsob topení v září 2002.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek