1. stupeň 2. stupeň
 1. hodina 8:00-8:45  1. hodina 8:00-8:45
 2. hodina 8:55-9:40  2. hodina 8:55-9:40
 3. hodina 10:00-10:45  3. hodina  10:00-10:45
 4. hodina  10:55-11:40  4. hodina  10:55-11:40
 5. hodina 11:50-12:35  5. hodina  11:50-12:35
 6. hodina  12:45-13:30  6. hodina  12:45-13:30
 7. hodina 13:40-14:25  7. hodina  13:15-14:00
 8. hodina  14:10-14:55
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek