PLATBY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

září až prosinec                                                      leden až červen

 

480,- Kč                                                                         720,- Kč

 

do 20.9.                                                                          do 15.1.

 

Lze platit jednorázově v září na celý školní rok 1 200,- Kč.

ŠKOLNÍ KLUB

září až prosinec                                                      leden až červen

 

320,- Kč                                                                        480,- Kč

 

DO 20.9.                                                                        DO 15.1.

 

Lze platit jednorázově v září na celý školní rok 800,- Kč.

TŘÍDNÍ FONDY

Dle pokynů třídních učitelů.

Platby se provádí bezhotovostně (výjimečně hotovostně v kanceláři zástupkyně ředitele) na účet školy 503410247/0100  současně s přiděleným variabilním symbolem (vzhledem k velkému počtu plateb doporučujeme připsat ještě údaje

do zprávy pro příjemce).

Pokud si rodiče variabilní symbol nepamatují, lze se informovat v kanceláři školy nebo napsat do zprávy pro příjemce jméno dítěte, třídu + účel platby.

Platby ve škole

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek