Základní škola Bystřice

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ BYSTŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

  • 21. ledna (pondělí) 13.00 – 17.00 hod
  • 22. ledna (úterý) 13.00 – 16.00 hod

Zapisují se děti, které do 31.srpna 2013 dovrší věk 6 let a děti, kterým byl
v roce 2012 povolen odklad školní docházky.

Continue reading

14. listopadu 2012 jsme se zúčastnili ve Vlašimi soutěží ve znalostech PC a psaní na PC v programu ZAV.

Martin Jelenecký a Karolína Hvězdová zvítězili v soutěži, ve které měli žáci ukázat svoje znalosti z oblasti výpočetní techniky. Karolína Hvězdová navíc obsadila 3. místo v soutěži o nejlepšího písaře v programu ZAV.

Ve dnech 13. – 16. 11. 2012 proběhl na naší škole projekt Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holokaustu, který nám zapůjčilo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze za podpory občanského hnutí Zapomenutí. Několikaletá putovní expozice zachycuje příběhy Židů zmizelých za 2. světové války.

Continue reading

Dne 22. května naši školu navštívila tisková mluvčí policie Benešov Diana Škvorová. Program byl určen pro žáky sedmých až devátých tříd. Žáci se seznámili s aktuálními problémy dneška, šikanou, kyberšikanou a také jak těmto nešvarům předcházet.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek