Základní škola Bystřice

Vážení rodiče ( zákonní zástupci), zveme Vás k zápisu do školní družiny na školní rok 2013/2014. Zápis se týká dětí, které ve školním roce 2013/2014 budou ve třetím ročníku. K zápisu si zákonný zástupce žáka promyslí rozsah docházky do ŠD (ranní, odpolední).

 

Zápis proběhne 25. března 2013.

 

Continue reading

Kateřina Bártová, Jindřich Kristen a Martin Jelenecký zvítězili v okresním kole soutěže na téma “Finanční gramotnost”.
Ukázali velmi dobré znalosti v oblasti financí, hospodaření, půjček, …Odměnou jim byl postup do krajského kola této soutěže.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ BYSTŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

  • 21. ledna (pondělí) 13.00 – 17.00 hod
  • 22. ledna (úterý) 13.00 – 16.00 hod

Zapisují se děti, které do 31.srpna 2013 dovrší věk 6 let a děti, kterým byl
v roce 2012 povolen odklad školní docházky.

Continue reading

14. listopadu 2012 jsme se zúčastnili ve Vlašimi soutěží ve znalostech PC a psaní na PC v programu ZAV.

Martin Jelenecký a Karolína Hvězdová zvítězili v soutěži, ve které měli žáci ukázat svoje znalosti z oblasti výpočetní techniky. Karolína Hvězdová navíc obsadila 3. místo v soutěži o nejlepšího písaře v programu ZAV.

Ve dnech 13. – 16. 11. 2012 proběhl na naší škole projekt Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holokaustu, který nám zapůjčilo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze za podpory občanského hnutí Zapomenutí. Několikaletá putovní expozice zachycuje příběhy Židů zmizelých za 2. světové války.

Continue reading

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek