Základní škola Bystřice

Listopadová rána bývají až mlhavě strašidelná a to 5. 11. opravdu bylo. Na strašidelnosti mu přidaly ještě bytosti v různých hábitech, podivných šatech, s chrastícími kostmi a bledými obličeji, které se blížily ke škole. Všechny třídy se tak zahalily do pavučin nebo netopýřích křídel. A z leckterého kouta mrkaly vydlabané dýně. V rámci soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu se všichni moc snažili.

Celým rokem 2018 se prolínaly různé připomínky k výročí založení Československé republiky. Kromě celoročních aktivit během vyučování jsme se připojili k akci “Nejvíc vlajek”, kterou vyhlásila Agentura Dobrý den, Pelhřimov. 28. října tak viselo v ČR 225 191 vlajek. Z toho víc než 500 bylo našich. Ale už ve čtvrtek 25. října jsme se všichni sešli na školní zahradě a společně zasadili lípu jako symbol svobody a státnosti.

V pátek 14. září 2018 se v Bystřici na stadionu uskutečnilo okresní kolo Středočeské In-line brusle. Naše škola měla v každé kategorii několik zástupců, z nichž se někteří umístili na medailových pozicích.

Za kategorii Nejmladší dívky na 2. místě skončila Nevanová Alžběta, v kategorii Nejmladší chlapci 1. místo obsadil Žížala Matěj.

V kategorii Mladší dívky 2. místo vyjela Vašáková Anna, v kategorii Mladší chlapci si pro 3. místo dojel Máca Ondřej.

Kategorii Junior dívky ovládly naše žákyně Michaela Suková (1. místo) a Hovorková Anna (2. místo). Daniel Kohout si vyjel 2. místo v kategorii Junior chlapci.

 

Ve středu 26. 9. 2018 se naši žáci zúčastnili krajského kola konaného v Benátkách nad Jizerou. I přes velkou konkurenci, které naši žáci čelili, si vyjeli obdivuhodná umístění – Alžběta Nevanová (5. místo), Matěj Žížala (8. místo), Anna Vašáková (14. místo), Ondřej Máca (8. místo), Micheala Suková (5. místo), Anna Hovorková (8. místo) a Daniel Kohout (9. místo).

 

Žákům gratulujeme za krásné výsledky a děkujeme za reprezentaci naší školy! 🙂

Jelikož dochází v České spořitelně k rušení sběrných účtů, žádáme Vás z tohoto důvodu o změnu souhlasu k inkasu.

Nový souhlas si  zadejte k č.účtu 503410247/0100 (var.symbol nezadávejte) nejpozději do 30.11.2018.

Jakmile budeme mít tento souhlas zadaný, prosíme o zaslání

informace:  formou SMS na tel.č.608900518 nebo e-mailem na jidelnabystrice@seznam.cz ( zadáno – jméno, příjmení, třída žáka) nebo oznámením v kanceláři ŠJ (tel.317793293).

Zájmové kroužky Určeno Vedoucí kroužku Čas zájmového kroužku Začátek
Výtvarný kroužek přednostně pro žáky 3. tříd Marta Michálková čtvrtek 15:00-16:00 hod. od 6. 9. 2018
Logopedická prevence pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková pondělí (dle objednávky) od 1. 10. 2018
Sborový zpěv pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková           Mgr. Milena Gruberová úterý 15:00-15:45 hod. od 1. 10. 2018
Zdravotnický kroužek 3.-9. třída Mgr. Milena Gruberová pondělí 1x za 14 dní, 13:30-14:15 hod. od 1. 10. 2018
Keramika pro žáky ZŠ Mgr. Marie Dvořáková pondělí 13:00-16:00 hod.                     středa (2. stupeň) od 17. 9. 2018
Reedukace pro žáky ZŠ Mgr. Renata Pluskalová čtvrtek 12:00-15:00 hod. od 1. 10. 2018
Lukostřelba pro žáky ZŠ Bohumil Spálenka středa, čtvrtek 14:30-17:00 hod. od 6. 9. 2018
Florbal od 3.-9. třídy Mgr. Miroslav Trenčinský pondělí 14:00-14:45 hod. od 15. 10. 2018
Klub mladých diváků od 7.-9. třídy Mgr. Miluše Koubová dle nabídky představení

Přihlášky k vyzvednutí ve školním klubu nebo ke stažení zde: zápisní lístek pro zájmové kroužky

Vyplněné přihlášky odevzdejte do školního klubu.

Informace na čísle: 722 453 691

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek