Vše

Na recitační soutěži v oblastním kole, která se konala 4. 4. 2018 v Bystřici,  získaly čestné uznání žákyně naší školy – Ludmila Dvořáková (1.kategorie), Nikola Burdová (4. kategorie).

Dne 28. 3. 2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili preventivního programu Helpík, který je zaměřen na základy 1.pomoci. Při přednášce se dozvěděli zásady poskytování 1. pomoci, při praktickém cvičení se naučili masáž srdce, ošetření tepenného krvácení, zavolat a komunikovat se ZZS. Na závěr své znalosti ověřili v testu. Do krajského kola v Praze postupují Barbora Jedlanová, Barbora Nevanová, Natálie Tůmová a Šárka Chobotská.

Ani chřipkové období neohrozilo letošní školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 7. března 36 recitátorů, kteří stejně jako loni s nadšením přednesli řadu krásných básniček i ukázek z prozaických textů. Za vydařené výkony udělila porota čestná uznání a rozhodla o postupu do okresního kola. Tam nás budou v jednotlivých kategoriích reprezentovat: Anetka Rezková (2.A), Liduška Dvořáková (3.A), Anetka Bálková (4.A), Ondra Staša (7.B) a Nikča Burdová (9.B).

Foto zde

Splatnost platby za druhé pololetí školního roku je do 20. února. Finanční obnos je třeba uhradit převodem na bankovní účet ZŠ Bystřice číslo 503410247/0100. Variabilní symbol obdrží zákonný zástupce od třídního učitele. Ve výjimečných případech bude akceptována peněžitá hotovost.

Předvánoční čas sebou přináší spoustu typických aktivit a jednou z nich u nás byla ve čtvrtek 21. prosince ŠKOLNÍ AKADEMIE. Dopoledne proběhla generálka s dětským publikem a odpoledne se mohli přijít podívat rodiče.  Diváků bylo tentokrát opravdu hodně. Všechna vystoupení se podařila. Vestibulem školy se nesly písničky, básničky, ale i smích. Děti s veškerým nasazením tančily, hrály divadlo a předvedly, co zvládnou na různé hudební nástroje. Jen technika tentokrát nebyla úplně na naší straně, takže došlo také na neplánovanou přestávku, ale pořádatelé –  deváťáci všechno zvládli na jedničku.

Další foto

ukázka videa

 

Třináctka je pro mnohé nešťastné číslo. Ale právě tolikrát už rozkvetly chodby prvního stupně naší školy díky vánoční výzdobě, na které pracovaly děti dlouhé týdny při hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Tedy v pořadí právě třináctá vánoční výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 18. prosince v 15 hodin. Kromě dětí ale jako každý rok odvedly velký kus práce paní učitelky pod vedením Mgr. Olgy Marešové.

další foto

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek