Informace pro rodiče

Ve školním roce budou pracovat při školním klubu tyto kroužky:

Zájmové kroužky 2017/2018
Název Čas Vedoucí
Florbal pondělí, 14:00 – 14:45 Mgr. Miroslav Trenčinský
Keramika pondělí, 13:00-16:00 Mgr. Olga Marešová
Zdravotní kroužek pondělí 1 za 14 dní, 13:30-14:15 Mgr. Milena Gruberová
Logopedická prevence pondělí, čtvrtek (dle objednávky) Mgr. Jana Dvořáková
Sborový zpěv úterý, 15:00-15:45 Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Milena Gruberová
Angličtina středa, od 13:00 Mgr. Alena Stibůrková
Lukostřelba středa,čtvrtek od 14:30 Bohumil Spálenka
Výtvarný kroužek čtvrtek, 15:00-16:00 Marta Michálková
Klub mladých diváků dle nabídky divadel Mgr. Miluše Koubová

Přihlášku na kroužky školního klubu je možné vyzvednout u Radky Voříškové ve školním klubu.

Zdravotní kroužek bude pracovat jednou za 14 dní, vždy v pondělí od 13.30 do 14.15 hod.

Vedoucí kroužku: Milena Gruberová

První schůzka: 2. 10. 2017 ve třídě IV. B.

 

Sborový zpěv každé úterý od 15 do 15:45 hod.

Vedoucí kroužku: Jana Dvořáková, Milena Gruberová.

První schůzka 3. 10. 2017 ve IV B.

 

Vážení rodiče,

naše škola přešla na nový systém v přihlašování na zájmové vzdělávání (kroužky). Žák si vyzvedne přihlášku ve školním klubu. Jedna přihláška slouží na všechny kroužky. Na zadní straně se nachází tabulku, do které vypíšete kroužky, které bude dítě navštěvovat (viz Tabulka 1). Podepíšete a dítě přinese přihlášku zpět do školního klubu, kde je přihláška uložena. V průběhu roku se kroužky mohou doplňovat. Seznam všech nabízených kroužků, bude znám do 11. 9. 2017 a bude zveřejněn na webových stránkách školy. Přihlášky odevzdávejte od 12. 9. 2017.

 

Tabulka 1

Zájmové kroužky Čas příchodu Čas odchodu/způsob
pondělí Keramika 14:00 15:00/ odchod do ŠD
úterý Sborový zpěv 15:00 15:45/ sám
středa
čtvrtek
pátek Sportovní kroužek
Dramatický kroužek
13:00
15:00
14:00/ odchod do ŠD
16:00/ sám

 

Těšíme se na Vás v pondělí 4. září 2017. Přijďte se svým prvňáčkem v 7.45 hodin před budovu 1. stupně. Tady předejte své dítě paní učitelce Zemanové (1. A) a Němcové (1. B). Děti odvedeme do haly školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci zde dostanou pamětní listy. Potom přejdeme do jednotlivých tříd, kde dostanete další informace k prvním dnům školy.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek