Informace pro rodiče

Jelikož dochází v České spořitelně k rušení sběrných účtů, žádáme Vás z tohoto důvodu o změnu souhlasu k inkasu.

Nový souhlas si  zadejte k č.účtu 503410247/0100 (var.symbol nezadávejte) nejpozději do 30.11.2018.

Jakmile budeme mít tento souhlas zadaný, prosíme o zaslání

informace:  formou SMS na tel.č.608900518 nebo e-mailem na jidelnabystrice@seznam.cz ( zadáno – jméno, příjmení, třída žáka) nebo oznámením v kanceláři ŠJ (tel.317793293).

Zájmové kroužky Určeno Vedoucí kroužku Čas zájmového kroužku Začátek
Výtvarný kroužek přednostně pro žáky 3. tříd Marta Michálková čtvrtek 15:00-16:00 hod. od 6. 9. 2018
Logopedická prevence pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková pondělí (dle objednávky) od 1. 10. 2018
Sborový zpěv pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková           Mgr. Milena Gruberová úterý 15:00-15:45 hod. od 1. 10. 2018
Zdravotnický kroužek 3.-9. třída Mgr. Milena Gruberová pondělí 1x za 14 dní, 13:30-14:15 hod. od 1. 10. 2018
Keramika pro žáky ZŠ Mgr. Marie Dvořáková pondělí 13:00-16:00 hod.                     středa (2. stupeň) od 17. 9. 2018
Reedukace pro žáky ZŠ Mgr. Renata Pluskalová čtvrtek 12:00-15:00 hod. od 1. 10. 2018
Lukostřelba pro žáky ZŠ Bohumil Spálenka středa, čtvrtek 14:30-17:00 hod. od 6. 9. 2018
Florbal od 3.-9. třídy Mgr. Miroslav Trenčinský pondělí 14:00-14:45 hod. od 15. 10. 2018
Klub mladých diváků od 7.-9. třídy Mgr. Miluše Koubová dle nabídky představení

Přihlášky k vyzvednutí ve školním klubu nebo ke stažení zde: zápisní lístek pro zájmové kroužky

Vyplněné přihlášky odevzdejte do školního klubu.

Informace na čísle: 722 453 691

Všichni žáci, kteří si podali přihlášku do školního klubu jsou přijati. Školní klub zahájí svou činnost 4. 9. 2018.

Provoz klubu:

I. oddělení školního klubu

pondělí – pátek 6:30-7:40 a 12:30 – 15:30

II. oddělení školního klubu (ve třídě 1.A)

pondělí – pátek 6:30 – 7:40 a 12:00 – 15:30

* Ranní provoz školního klubu je v I. oddělení ŠK. Žáci do ranního školního klubu přicházejí nejpozději do 7:15.

* Žáci z II. oddělení ŠK jsou v 15:00 hod. převáděni do I. oddělení ŠK.

 

Z důvodů GDPR je jmenný seznam nahrazen seznamem, kde jsou uvedeny variabilní symboly. Variabilní symboly  byly přiděleny pro platbu do třídních fondů. Jmenné seznamy jsou

k nahlédnutí u vychovatelek školní družiny.

Kritéria výběru žáků:

  • děti z nejnižších ročníků
  • přednostně žáci s bydlištěm mimo město Bystřice
  • děti nejmladší dle data narození

Žáci třetího ročníku, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou přednostně přijati do školního klubu.

Seznam přijatých 2018-19

Seznam nepřijatých 2018 – 19

 

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek