Informace pro rodiče

Jelikož dochází v České spořitelně k rušení sběrných účtů, žádáme Vás z tohoto důvodu o změnu souhlasu k inkasu.

Nový souhlas si  zadejte k č.účtu 503410247/0100 (var.symbol nezadávejte) nejpozději do 30.11.2018.

Jakmile budeme mít tento souhlas zadaný, prosíme o zaslání

informace:  formou SMS na tel.č.608900518 nebo e-mailem na jidelnabystrice@seznam.cz ( zadáno – jméno, příjmení, třída žáka) nebo oznámením v kanceláři ŠJ (tel.317793293).

Zájmové kroužky Určeno Vedoucí kroužku Čas zájmového kroužku Začátek
Výtvarný kroužek přednostně pro žáky 3. tříd Marta Michálková čtvrtek 15:00-16:00 hod. od 6. 9. 2018
Logopedická prevence pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková pondělí (dle objednávky) od 1. 10. 2018
Sborový zpěv pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková           Mgr. Milena Gruberová úterý 15:00-15:45 hod. od 1. 10. 2018
Zdravotnický kroužek 3.-9. třída Mgr. Milena Gruberová pondělí 1x za 14 dní, 13:30-14:15 hod. od 1. 10. 2018
Keramika pro žáky ZŠ Mgr. Marie Dvořáková pondělí 13:00-16:00 hod.                     středa (2. stupeň) od 17. 9. 2018
Reedukace pro žáky ZŠ Mgr. Renata Pluskalová čtvrtek 12:00-15:00 hod. od 1. 10. 2018
Lukostřelba pro žáky ZŠ Bohumil Spálenka středa, čtvrtek 14:30-17:00 hod. od 6. 9. 2018
Florbal od 3.-9. třídy Mgr. Miroslav Trenčinský pondělí 14:00-14:45 hod. od 15. 10. 2018
Klub mladých diváků od 7.-9. třídy Mgr. Miluše Koubová dle nabídky představení

Přihlášky k vyzvednutí ve školním klubu nebo ke stažení zde: zápisní lístek pro zájmové kroužky

Vyplněné přihlášky odevzdejte do školního klubu.

Informace na čísle: 722 453 691

1 2 3 7
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek