Besedy a programy

“Nenech se ovládat,“ zaznělo několikrát v pondělí 9. dubna vestibulem naší školy. S programem pod tímto názvem přijel zpěvák Radek Banga a zaplnil dvě hodiny vyprávěním o rizicích, která sebou přinášejí moderní technologie. Příběhy střídal se svými písničkami a všichni, od čtvrťáků po deváťáky, se mohli se zpěvem přidat.

 

Další foto

Dne 13. 10. žáci 3. tříd navštívili v rámci Prvouky městský úřad. Pan starosta zajímavě vyprávěl o historii i současnosti Bystřice a přilehlých obcí, děti si zkusily zvolit svého zástupce. Dále si vyzkoušely přečíst oddací řeč pana starosty, prohlédly si Ješutovu kroniku. Na závěr viděly krásný film o Bystřici a okolí.

dsc_0160

Dne 21. 6. 2016 proběhl na naší škole pořad „S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád“. Pořad o úrazech, jejich předcházení a ošetření a první pomoci zábavnou formou žákům prvních, druhých a třetích tříd přednesla paní Marie Marvanová z benešovské nemocnice.

.DSC_0010

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek