grubmi

Dne 28. 3. 2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili preventivního programu Helpík, který je zaměřen na základy 1.pomoci. Při přednášce se dozvěděli zásady poskytování 1. pomoci, při praktickém cvičení se naučili masáž srdce, ošetření tepenného krvácení, zavolat a komunikovat se ZZS. Na závěr své znalosti ověřili v testu. Do krajského kola v Praze postupují Barbora Jedlanová, Barbora Nevanová, Natálie Tůmová a Šárka Chobotská.

Ani chřipkové období neohrozilo letošní školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 7. března 36 recitátorů, kteří stejně jako loni s nadšením přednesli řadu krásných básniček i ukázek z prozaických textů. Za vydařené výkony udělila porota čestná uznání a rozhodla o postupu do okresního kola. Tam nás budou v jednotlivých kategoriích reprezentovat: Anetka Rezková (2.A), Liduška Dvořáková (3.A), Anetka Bálková (4.A), Ondra Staša (7.B) a Nikča Burdová (9.B).

Foto zde

Zdravotní kroužek bude pracovat jednou za 14 dní, vždy v pondělí od 13.30 do 14.15 hod.

Vedoucí kroužku: Milena Gruberová

První schůzka: 2. 10. 2017 ve třídě IV. B.

 

Sborový zpěv každé úterý od 15 do 15:45 hod.

Vedoucí kroužku: Jana Dvořáková, Milena Gruberová.

První schůzka 3. 10. 2017 ve IV B.

 

Dne 26.5. naše žákyně M. Jirotová, V. Baráková, B. Fulínová, N. Burdová, K. Šmahová, A.Mádlová reprezentovaly naši školu v krajském kole zdravotní soutěže v Kutné Hoře. Po ošetření mnoha zranění, která byla věrohodně namaskovaná, skončily na krásném 4.místě.

 

Dne 4. 5. 2017 jeli naši žáci na soutěž Mladý zdravotník, která se konala v Praze na Smíchově v MeetFactory. Za 1. stupeň soutěžili J. Zeman, N. Tůmová, Š. Chobotská, B. Nevanová a H. Bendová. Obsadili krásné druhé místo. Za 2. stupeň soutěžila dvě družstva. Mladší – A. Fulín, K.Macháčková, K. Kristeriová, M. Suková a zkušená velitelka A. Mádlová. Skončili na 3.místě. Starší žákyně M. Jirotová, V. Baráková, N. Burdová, B. Fulínoví, K. Šmahová získaly 1. místo a postupují do krajského kola do Kutné Hory.

 

Ve středu 15. 3. se konalo oblastní kolo recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Naši žáci Anna Hošková a Ondřej Staša získali čestné uznání.

Ve středu 1. 3. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci 5. B zahájili svým pásmem Čert a Káča, které si nacvičili s p. uč. S. Němcovou. Své básně a texty předneslo 43 dětí. Do oblastního kola, které se koná 15. 3. v Bystřici, postupují: E. Červová, J. Vyhnal, A. Hošková, O. Staša, Z. Matoušková.

Foto zde: recitace

V pátek 24. 2. 2017 proběhl preventivní program pro žáky 2. třídy – zásady osobní bezpečnosti, tísňové linky,nebezpečné nálezy, pro 4. třídy – problematika mezilidských vztahů – šikanování. Besedy přednesl nprap. Jaroslav Bican.

 

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se konalo školení první pomoci Helpík pro páté třídy. Děti se seznámily s hlavními zásadami první pomoci, naučily se zavolat RZS, vyzkoušely si resuscitaci a zotavovací polohu. Na závěr napsaly test, kde uplatnily své nové znalosti. Do krajského kola postupují Sabina Klimentová, Aneta Velebilová, Jakub Zeman a Libor Svítil.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek