grubmi

Dne 3. 3.  byl pro žáky 2. stupně ZŠ připraven preventivní program 

Kyberšikana

Žáci 6. a7. ročníku se účastnili preventivního programu o kyberšikaně. Dvě dívky – lektorky, které samy prošly kyberšikanou, poutavě vyprávěly o druzích šikany, jak se zachovat, pokud se někdo stane obětí šikany nebo jejím svědkem.

Kyberpredátoři

Žáci 8. tříd si poslechli program o zneužívání dětí na internetu. Odnesli si spoustu nových informací a poučení o bezpečnosti na sociálních sítích.

Digitální stopa

V přednášce se žáci 9. tříd dozvěděli, jak si správně chránit osobní údaje a co sdílet na sociálních sítích. Poučili se, že příspěvky, které se zveřejní na internetu, tam navždy zůstanou.

Preventivní program 

BESEDÁRIUM „Hra o přežití“

Dne 24. února 2020 se žáci 4. tříd v rámci výuky zúčastnili programu „Minecraft“ „Hra o přežití“, kterou vedla paní Veronika Krištofová z Besedaria. Program nám hradilo MAPujeme vzdělávání Posázaví.

Prostřednictvím výkladu paní lektorky, interaktivní tabule a pomůcek v podobě barevných kostek, žáci plnili různé sestavovací úkoly dle pokynů i předloh na interaktivní tabuli. Rovněž si zopakovali jisté přírodní ekosystémy, jejich výskyt i pojmenování.

Tato akce byla hravým a vědomostně přínosným zpestřením školní výuky.

 


Ve středu 4. 3. se konalo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Své krásné básně a texty přišlo přednést celkem 58 dětí z celé školy. Nejvíce recitátorů bylo v 1. kategorii, celkem 32.

Nejmenší prvňáčkové nás překvapili svojí odvahou vystoupit před svými staršími spolužáky a rodiči. I starší žáci se nedali zahanbit a předvedli nám krásné výkony. Velká pochvala patří žákyním  deváté třídy.

V okresním kole, které se koná 12. března v Bystřici, nás budou reprezentovat: Anna Kulhánková a Tomáš Fiala za 1. kategorii, Jáchym Slánský za 2. kategorii, ve 3. kategorii postoupila Natálie Tůmová, ve 4. kategorii Libor Svítil.

 

Recitační soutěž  – školní kolo se koná 4. 3. 2020 od 14 hod ve třídě 1. B. Rodiče vítáni.

Ve středu 13. 3. se konalo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Své krásné básně a texty přišlo přednést celkem 60 dětí z celé školy.

V okresním kole, které se koná 25. března v Bystřici, nás budou reprezentovat: Ondra Štěpánek a Aneta Rezková za 1. kategorii, Jirka Šilha za 2. kategorii, ve 3. kategorii postoupila Barunka Trochová, ve 4. kategorii Eliška Sochůrková.

Recitační soutěž školní kolo 13. 3. ve třídě 5. B. Začátek 1. stupeň od 13:30 hod, 2. stupeň od 14 hod.

Okresní kolo 25. 3. v Bystřici U Jelena.

Začátkem listopadu pořádala naše základní škola sběr papíru. Celý týden žáci i jejich rodiče a příbuzní nosili do školy velké balíky novin a časopisů. Výsledek tohoto snažení byl úspěšný. Celkem děti nasbíraly 12 290 kg papíru a vydělaly si 20 413 Kč. Tyto peníze budou použity na nákup pomůcek a výtvarných potřeb pro žáky. 2000 Kč budou věnovány na dobročinnou činnost.

Sběr probíhal formou soutěže tříd na 1. stupni i jednotlivců. Na prvním místě byl M. Popek z 1. A, nasbíral 800 kg, na druhém L. Dvořáková ze 4. A  – 377 kg a na třetím M. Škvor  ze 3. B – 358 kg.

Nejvíce přinesli žáci 4. A, 1902, 8 kg, druzí byli žáci 5. A – 1604, 2 kg a na třetím místě skončili

žáci ze3. B – 1603kg.

Děkujeme všem dětem a hlavně rodičům za pomoc.

 

 

Na recitační soutěži v oblastním kole, která se konala 4. 4. 2018 v Bystřici,  získaly čestné uznání žákyně naší školy – Ludmila Dvořáková (1.kategorie), Nikola Burdová (4. kategorie).

1 2 3 5
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek