Martin Gruber

Listopadová rána bývají až mlhavě strašidelná a to 5. 11. opravdu bylo. Na strašidelnosti mu přidaly ještě bytosti v různých hábitech, podivných šatech, s chrastícími kostmi a bledými obličeji, které se blížily ke škole. Všechny třídy se tak zahalily do pavučin nebo netopýřích křídel. A z leckterého kouta mrkaly vydlabané dýně. V rámci soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu se všichni moc snažili.

Celým rokem 2018 se prolínaly různé připomínky k výročí založení Československé republiky. Kromě celoročních aktivit během vyučování jsme se připojili k akci “Nejvíc vlajek”, kterou vyhlásila Agentura Dobrý den, Pelhřimov. 28. října tak viselo v ČR 225 191 vlajek. Z toho víc než 500 bylo našich. Ale už ve čtvrtek 25. října jsme se všichni sešli na školní zahradě a společně zasadili lípu jako symbol svobody a státnosti.

Jelikož dochází v České spořitelně k rušení sběrných účtů, žádáme Vás z tohoto důvodu o změnu souhlasu k inkasu.

Nový souhlas si  zadejte k č.účtu 503410247/0100 (var.symbol nezadávejte) nejpozději do 30.11.2018.

Jakmile budeme mít tento souhlas zadaný, prosíme o zaslání

informace:  formou SMS na tel.č.608900518 nebo e-mailem na jidelnabystrice@seznam.cz ( zadáno – jméno, příjmení, třída žáka) nebo oznámením v kanceláři ŠJ (tel.317793293).

Zájmové kroužky Určeno Vedoucí kroužku Čas zájmového kroužku Začátek
Výtvarný kroužek přednostně pro žáky 3. tříd Marta Michálková čtvrtek 15:00-16:00 hod. od 6. 9. 2018
Logopedická prevence pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková pondělí (dle objednávky) od 1. 10. 2018
Sborový zpěv pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková           Mgr. Milena Gruberová úterý 15:00-15:45 hod. od 1. 10. 2018
Zdravotnický kroužek 3.-9. třída Mgr. Milena Gruberová pondělí 1x za 14 dní, 13:30-14:15 hod. od 1. 10. 2018
Keramika pro žáky ZŠ Mgr. Marie Dvořáková pondělí 13:00-16:00 hod.                     středa (2. stupeň) od 17. 9. 2018
Reedukace pro žáky ZŠ Mgr. Renata Pluskalová čtvrtek 12:00-15:00 hod. od 1. 10. 2018
Lukostřelba pro žáky ZŠ Bohumil Spálenka středa, čtvrtek 14:30-17:00 hod. od 6. 9. 2018
Florbal od 3.-9. třídy Mgr. Miroslav Trenčinský pondělí 14:00-14:45 hod. od 15. 10. 2018
Klub mladých diváků od 7.-9. třídy Mgr. Miluše Koubová dle nabídky představení

Přihlášky k vyzvednutí ve školním klubu nebo ke stažení zde: zápisní lístek pro zájmové kroužky

Vyplněné přihlášky odevzdejte do školního klubu.

Informace na čísle: 722 453 691

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek