Martin Gruber

“Nenech se ovládat,“ zaznělo několikrát v pondělí 9. dubna vestibulem naší školy. S programem pod tímto názvem přijel zpěvák Radek Banga a zaplnil dvě hodiny vyprávěním o rizicích, která sebou přinášejí moderní technologie. Příběhy střídal se svými písničkami a všichni, od čtvrťáků po deváťáky, se mohli se zpěvem přidat.

 

Další foto

Večer 23. března 2018 mohli pozdní kolemjdoucí v oknech školy vidět světlo, které nemělo nic společného se zapomnětlivostí někoho z nás. Nocovali tu totiž prvňáčci s paní učitelkou Stáňou Němcovou a s paní učitelkou Marií Dvořákovou v rámci celorepublikové akce NOC S ANDERSENEM. Naše školní knihovna Sovička ji zažila už popáté a se stejným úspěchem jako v předchozích letech. Hlavními společníky byli dětem pejsek s kočičkou z knihy Josefa Čapka, ale došlo i na spoustu jiných krásných příběhů. Kluci i děvčata přinesli ukázat svoje oblíbené knížky, malovalo se, tvořilo, hrály pohybové hry, …. dokud malí nocležníci nezapluli do svých spacáků. Ráno se některým dokonce ani nechtělo domů.

Foto zde

 

Splatnost platby za druhé pololetí školního roku je do 20. února. Finanční obnos je třeba uhradit převodem na bankovní účet ZŠ Bystřice číslo 503410247/0100. Variabilní symbol obdrží zákonný zástupce od třídního učitele. Ve výjimečných případech bude akceptována peněžitá hotovost.

Předvánoční čas sebou přináší spoustu typických aktivit a jednou z nich u nás byla ve čtvrtek 21. prosince ŠKOLNÍ AKADEMIE. Dopoledne proběhla generálka s dětským publikem a odpoledne se mohli přijít podívat rodiče.  Diváků bylo tentokrát opravdu hodně. Všechna vystoupení se podařila. Vestibulem školy se nesly písničky, básničky, ale i smích. Děti s veškerým nasazením tančily, hrály divadlo a předvedly, co zvládnou na různé hudební nástroje. Jen technika tentokrát nebyla úplně na naší straně, takže došlo také na neplánovanou přestávku, ale pořádatelé –  deváťáci všechno zvládli na jedničku.

Další foto

ukázka videa

 

Třináctka je pro mnohé nešťastné číslo. Ale právě tolikrát už rozkvetly chodby prvního stupně naší školy díky vánoční výzdobě, na které pracovaly děti dlouhé týdny při hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Tedy v pořadí právě třináctá vánoční výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 18. prosince v 15 hodin. Kromě dětí ale jako každý rok odvedly velký kus práce paní učitelky pod vedením Mgr. Olgy Marešové.

další foto

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek