Martin Gruber

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Tento návrh dnes na svém jednání schválila vláda a čeká jej ještě zrychlené schvalování v parlamentu.

Napište na naši emailovou adresu zs.bystrice.bn@seznam.cz, že potřebujete potvrzení  jméno a třídu Vašeho dítěte. Škola Vám zpět pošle potvrzený formulář. Pokud nemáme možnost potvrzení vytisknout, dohodneme se na předání potvrzení.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad je od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Informace

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní jídelny

Od pondělí 16. března 2020 začne Základní škola Bystřice vyučovat pomocí nástrojů distančního vzdělávání (v platnosti jsou i úkoly z předchozího týdne). Na každý den dostane žák balíček úkolů podle stávajícího rozvrhu. Učitelé budou využívat různé metody, jak úkoly k žákovi dostat i jak se vypracované úkoly navrátí zpět učiteli. Mezi metody bude patřit informování na třídních webových stránkách, BAKALÁŘI (KOMENS), e-mailová korespondence, e-learning, a předávání hotových prací (např. pracovní listy) na sběrných místech (podatelna městského úřadu, boční vchod do ZŠ – vstup do pobočky ZUŠ). Případná další upřesnění či změny je nutné pravidelně sledovat na webových stránkách školy.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Více (včetně doporučeného postupu a tiskopisů) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Dobrý den,
chtěl bych Vám a vašim žákům touto cestou poděkovat za spolupráci při
přednáškách našeho projektu ,,NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ“, na
vaší škole. Tato spolupráce nám významně pomáhá podporovat ochranu
přírody a kriticky ohrožené druhy zvířat dnes již na třech kontinentech
planety země.
Fotopasti dnes již pomáhají chránit zvířata na těchto místech:
 Indický oceán – ochrana želv
 Sumatra v Indonésii – ochrana tygrů, slonů, orangutanů
 Nepál – ochrana tygrů a nosorožců
 Slovensko – ochrana velkých šelem především medvědů, vlků a rysů
 Česko – ochrana orlů
 Africká Uganda – ochrana nosorožců, slonů a dalších zvířat
 Mosambik – ochrana nosorožců
V uvedených oblastech jsme vyškolili místní strážce přírody „Rangers“,
zapůjčili jsme jim na určité období fotopasti, naučili jsme je kompletní
taktiku odhalování pytláctví a pod naším dohledem chrání ohrožené druhy
zvířat.
Na základě žádosti od Rangers z Konga, v létě odlétáme do tohoto státu,
kde společně zahájíme ochranu horských goril a žiraf okapi. Samozřejmě
nejen tato zvířata nám budou pomáhat chránit již zmíněné fotopasti,
kterých bude potřeba přibližně 40 kusů. Prosím zvažte s žáky možnost
zakoupení další této techniky, což by nám moc pomohlo.

Zde Vám zasílám odkazy na možnost stažení výstupů z fotopastí za rok
2019
V případě potřeby originální odkaz zde:
https://uloz.to/tam/_SX50GqqMiny6

A tento odkaz Fotopasti a informace
V případě potřeby originální odkaz zde:
https://uloz.to/file/4a0I2Mo7jMf5/fotopasti-informace-cz-mp4

Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za spolupráci při monitorování
kriticky ohrožených zvířat a ochraně přírody

S pozdravem Petr Coubal

Krajská hospodářská komora Střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na Veletrh vzdělávání v Benešově, který se koná ve dne 27.1.2019 v Městském divadle Benešov.

Pro účastníky veletrhu je připraveno zajímavé představení jednotlivých škol a  pro návštěvníky velice pestrý program, který zajistí prezentující se střední školy. Na  akci se představí střední školy ze Středočeského kraje, především z okresů Benešov, Praha západ, Kutná Hora, které mají zájem nabídnout své studijní obory žákům ZŠ. Kromě hlavní aktivity budou mít střední školy možnost přilákat pozornost návštěvníků mnoha způsoby. Každá škola představí žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce obory, které nabízí.

Gastronomické školy si  připraví ochutnávky svých výrobků, návštěvníci ze ZŠ budou mít možnost vyrobit si drobné dárečky, mohou si zasoutěžit o drobné ceny a shlédnout prezentace jednotlivých škol na pódiu. Program nabízí také seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem, které chtějí motivovat žáky k výběru pro ně potřebného studijního oboru. Akce je aktivitou projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje.

Zahájení akce: 27. 1. 2020 v 10.00 hod.
Ukončení akce: 27. 1. 2020 ve 14.00 hod.

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek