Martin Gruber

V dubnu proběhl zápis do prvních tříd. Příští školní rok naší školu bude navštěvovat 43 prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. První třídy budou vyučovat paní učitelky Mgr. Renata Pluskalová a Mgr. Jana Vilémová.

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Tento návrh dnes na svém jednání schválila vláda a čeká jej ještě zrychlené schvalování v parlamentu.

Napište na naši emailovou adresu zs.bystrice.bn@seznam.cz, že potřebujete potvrzení  jméno a třídu Vašeho dítěte. Škola Vám zpět pošle potvrzený formulář. Pokud nemáme možnost potvrzení vytisknout, dohodneme se na předání potvrzení.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad je od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Informace

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní jídelny

Od pondělí 16. března 2020 začne Základní škola Bystřice vyučovat pomocí nástrojů distančního vzdělávání (v platnosti jsou i úkoly z předchozího týdne). Na každý den dostane žák balíček úkolů podle stávajícího rozvrhu. Učitelé budou využívat různé metody, jak úkoly k žákovi dostat i jak se vypracované úkoly navrátí zpět učiteli. Mezi metody bude patřit informování na třídních webových stránkách, BAKALÁŘI (KOMENS), e-mailová korespondence, e-learning, a předávání hotových prací (např. pracovní listy) na sběrných místech (podatelna městského úřadu, boční vchod do ZŠ – vstup do pobočky ZUŠ). Případná další upřesnění či změny je nutné pravidelně sledovat na webových stránkách školy.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Více (včetně doporučeného postupu a tiskopisů) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek