admin

 • akci organizuje Město Benešov a Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Benešov dne 21. února 2017 v Kulturním domě Karlov v Benešově v čase 9:00 – 16:00 hod.
 • cílem je ukázat žákům základních škol a jejich rodičům, o jaké profese je v regionu největší zájem, aby to mohli zohlednit při výběru budoucího profesního zaměření

Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Bystřice – 1. ročník

Téma: Kouzelná zvířata (Vývoj zvířete, stádia vývoje, jedno zvíře, skupina zvířat, popis těla zvířete, popis vlastností zvířete)
Technika: libovolná (malba, kresba)
Pomůcky: vodové barvy, temperové barvy, anilinové barvy, pastel (suchý, mastný), voskovky, kreslící tužky, pastelky
Velikost formátu: čtvrtky nebo náčrtníkový papír formátu A3, A4

 

Kategorie soutěžících:

 • 1. až 3. třída
 • 4. až 5. třída
 • 6. až 7. třída
 • 8. až 9. třída
 • ŠD

 

 • Z každé kategorie bude vybrán jeden vítěz
 • Každý z vítězů získá zajímavou cenu
 • Z výkresů bude uspořádána výstava v chodbě mezi 1. a 2. stupněm
 • Žáci mohou na výkresu pracovat během hodin výtvarné výchovy
 • K posouzení budou přijaty i domácí práce
 • Soutěž je určena pro jednotlivce
 • Soutěž končí 28. února 2017
 • Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhne 14. března 2017
 • Na výkresy se těší Jana Dvořáková 3. A (místo odevzdání výkresů).

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek