Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad je od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Informace

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní jídelny

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek