Bylo odevzdáno 312 platných a 6 neplatných hlasovacích lístků.

Hendrychová Jitka 223 hlasů

Kramperová Jana 195 hlasů

Máca Theodor 208 hlasů

Šilhová Kateřina 125 hlasů

Ševid Petr 123 hlasů

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek