ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ BYSTŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

  • 21. ledna (pondělí) 13.00 – 17.00 hod
  • 22. ledna (úterý) 13.00 – 16.00 hod

Zapisují se děti, které do 31.srpna 2013 dovrší věk 6 let a děti, kterým byl
v roce 2012 povolen odklad školní docházky.


K zápisu dítěte vezměte s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, obuv na přezutí.
Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele
školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a vyjádření
Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.
 
ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ BYSTŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
(pro budoucí prvňáčky)

  • 21. ledna (pondělí) 8.00 – 12.00 hod 13.00 – 17.00 hod
  • 22. ledna (úterý) 8.00 – 12.00 hod 13.00 – 16.00 hod

Zápisy se konají v budově 1. stupně základní školy

_____________________________________________________________

Zápis 2013 – původní plakát

Zápisní lístek

Žádost o odklad

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek