Ve dnech 13. – 16. 11. 2012 proběhl na naší škole projekt Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holokaustu, který nám zapůjčilo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze za podpory občanského hnutí Zapomenutí. Několikaletá putovní expozice zachycuje příběhy Židů zmizelých za 2. světové války.

Žáci osmé a devátých tříd si pod vedením lektorky Židovského muzea nastudovali informace o holokaustu na našem území a stali se pak průvodci expozicí. Do projektu se v rámci hodin dějepisu a občanské výchovy zapojily všechny třídy 2. stupně a 4. a 5. třídy 1. stupně. Ve čtvrtek 15. 11. 2012 od 13 do 15 hodin byla expozice zpřístupněna veřejnosti.

Zájem žáků o tento projekt je důkazem toho, že nejsou lhostejní k závažným historickým událostem. Je třeba je stále připomínat proto, aby se podobné obludné zločiny proti lidskosti již nikdy nemohly opakovat.

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Důležité informace

ZŠ Bystřice - rychlé kontakty
317 793 300 nebo 602 410 394
 

Školní jídelna
317 793 293
 

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 

Dětský lékař - MUDr. Březina
317 793 813

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Archiv novinek