• Vedoucí kroužku: Alena Stibůrková
  • Čas: středa, 13.00 – 14.00; 1. lekce – 4.10.2017
  • Místo: budova druhého stupně ZŠ, učebna zeměpisu
  • Pro: žáci 1. a 2. tříd
  • Kontakt: stiburkovaalena(zavináč)seznam(tečka)cz

Kroužek má za cíl seznámit žáky se základní slovní zásobou a frázemi. Zábavnou formou si žáci osvojují znalosti anglického jazyka. Výuka je zaměřena na procvičování všech druhů paměti (učení se pomocí obrázků, poslechu apod.). Učí se pracovat jak samostatně tak i ve skupinách. Kroužek podněcuje ke kladnému přístupu k učení se cizímu jazyku. U některých žáků dále navazuje na předchozí výuku v mateřské škole a rozvíjí jejich znalosti.

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek