Třináctka je pro mnohé nešťastné číslo. Ale právě tolikrát už rozkvetly chodby prvního stupně naší školy díky vánoční výzdobě, na které pracovaly děti dlouhé týdny při hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Tedy v pořadí právě třináctá vánoční výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 18. prosince v 15 hodin. Kromě dětí ale jako každý rok odvedly velký kus práce paní učitelky pod vedením Mgr. Olgy Marešové.

další foto

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek