7. A

Třídní učitel: Mgr. Alena Stibůrková
Kontakt: 317 793 300
Třídní důvěrník

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  Čj M Aj Hv Vz
 Úterý M Čj F D Tv
Středa  Př M  Z  Čj  Aj  Ov
 Čtvrtek  Z  F Čj Tv D SeM / PoH
Pátek  Aj  Čj  Vv  Vv M

Fotogalerie

 

 

 Informace pro rodiče

Třídní fond – zůstatek k 31.8.2017 – tridni_fond_6A

Pozor změna ceny – časopis R&R – 220,-Kč. V případě zájmu o předplatné časopisu prosím o přinesení hotovosti.

30. 9. 2017 – volno ředitele školy

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 je naplánována exkurze do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas Benešov, které je součástí Centra primární prevence Magdaléna. Sraz žáků bude v 8.00 před školou, následně se pojede vlakem z Bystřice do Benešova v 8.33, zpět z Benešova do Bystřice vlakem v 10.48. Odpolední vyučovací se koná, neodpadá. 

Dne 16. 10. 2017 se žáci za přítomnosti třídní učitelky zúčastnili preventivního programu organizovaného obecně prospěšnou společností Magdaléna. Zvoleno bylo téma „Vztahy žáků ve třídě“.  Výhledově je na měsíc prosinec naplánováno ještě jedno sezení, které bude věnováno tématu „Sebevědomí“.

 

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek