3. A

Třídní učitel

Jméno  – Mgr. Renata Pluskalová

Kontakt – reni.plus@seznam.cz

Kontaktní informace – pondělky – od 14:30 – do 15 hod.

Třídní důvěrník – Lenka Kramperová

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  ČJ-m  TV M ČJ – ps ČT
 Úterý M – g ČJ – m PRV ČJps/čt VV
Středa M ČJ – m AJ TV
 Čtvrtek CJ -m M ČJ -ps ČT AJ
Pátek M – g AJ  PRV HV

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, prosím, kontrolujte pravidelně tyto stránky…

Informace a akce v říjnu 2018:

17. 10. – V rámci výuky v „prvouce – o obcích“ – návštěva MÚ v Bystřici, v časovém rozmezí 8 – 10 hod. Oblečme se přiměřeně společensky.

28. 10. – Konec letního času.

Středa 31. 10. – čtvrtek 8. 11. 2018 – „SBĚR STARÉHO PAPÍRU“. Noste do školy zvážené balíky novin, časopisů, letáků. Karton zvlášť! Soutěž tříd i jednotlivců. Přičiňme se všichni –  přinesme, jak uznáme za vhodné a co můžeme!

 

Informace a akce v listopadu 2018:

5. 11. Projektový den Halloween – výzdoba třídy, masky, vyhlášení masek v „aule“ v době výuky.

15. 11. – Třídní schůzky v 15 hod. – ve třídě 3. A.

19. 11. – Pěnkavův Dvůr – „Čertova pohádka“. Vyjedeme v 8 hod. autobusem, děti přijdou jako vždy do školy. Navrátíme se přibližně do 13 hodin.

  • Oblečeme se dle počasí, s sebou batoh, svačinu, pití, kapesníčky, pláštěnku /v případě deště na krátkou dobu/, neboť pak se budeme pohybovat ve vytopeném areálu. Tabletku proti nevolnosti po snídani.
  • Oběd zajištěn v areálu, tudíž na tento den dětem oběd ve školní jídelně odhlásím.
  • Zajímavý program – pohádka s herci, kulisy. Výstava, předvánoční a vánoční zvyky – děti si je budou moci vyzkoušet.
  • Po návratu se děti odeberou do družiny nebo školního klubu, děti samostatně odcházející, budou mít doklad o svém odchodu, podepsaný rodiči.

 

Organizace vyučování ve školního roku 2018/2019:

Období školního vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 4. února do 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a 19. dubna 2019.

Hlavní letní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

ŠKOLNÍ ŘÁDY ZŠ BYSTŘICE – si můžete přečíst na hlavní webové stránce naší  školy, v sekci „Dokumenty ke stažení“. Školní řád byl  se žáky diskutován a probrán.

R.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek