8. B

Třídní učitel

Miroslav Trenčinský

Kontakt

317 793 300

Třídní důvěrník

pí. Pazourková

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  M ČJ Z Vv I
 Úterý  Čj Aj Ch M Hir/Kaj Ov Nj
Středa Čj M Hv Aj Tv D
 Čtvrtek  M Čj Nj Ch F Z
Pátek F/Př M Čj D Aj Tv

Fotogalerie

Informace pro rodiče

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek