7. B

Třídní učitel

Mgr. Jana Mácová

Kontakt

tel. 317 793 300

Třídní důvěrník

          Blanka Hovorková

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí Čj Nj  M Hv Vv  Vv
 Úterý  M Čj Aj  SePř/Dv VZ D
Středa  M  Aj  Čj  Z Ov Tv h/d
 Čtvrtek  F Čj D  M  Nj Pč h (dílny)

Pč d (sudý)

Pč d (sudý)

vaření

Pátek  M  F sudý

Př lichý

Aj  Inf Tv h/d

Fotogalerie

                                                                                                    MeziČas Benešov

                                                                                                    výlet do Tábora

                                                                                                 Halloween

                                                                                              Advent v kreativní dílně

                                                                                                             Vánoce 2017

                                                                                                              Spaní ve škole

Informace pro rodiče

Ve škole je možné objednat DVD z vánoční akademie žáků za 120,- Kč.

pondělí 22.1.2018 pololetní pedagogická rada

čtvrtek 25.1.2018 Bystřická laťka ve sportovní hale od 9.00 hod.

pátek 2.2.2018 pololetní prázdniny

čtvrtek 8.2.2018 výlet do Prahy – Židovské muzeum – výukový program Badatel (praktické činnosti v 5 skupinách na téma: běh života, židov. domácnost, svatba, Šabat, Pesach) + prohlídka synagogy a starého židovského hřbitova

Neviditelná výstava od 14.00 hod.

pondělí 12.2.2018 druhý blok preventivního programu od společnosti Magdalena na téma „Proč s tím někdo vlastně začíná?“

Kmenová třída – učebna Přírodopisu (1.patro)

 

Schránka důvěry online
Informace o online schránce důvěry a odkaz na ni naleznete zde
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek