2. A

Třídní učitel

Jméno  – Mgr. Renata Pluskalová

Kontakt – reni.plus@seznam.cz

Kontaktní informace – konzultační hodiny – pondělí 13:45 – 14:30 hod.

Třídní důvěrník – Lenka Kramperová

Rozvrh hodin

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí Čj – ml. TV Čj – ps.  M
 Úterý M Čj – ml. Čj – ps. Čj – čt. VV
Středa Čj – ml. M Čj – ps. PRV
 Čtvrtek Čj – ml. TV M HV
Pátek Čj – ml. M PRV Čj – čt.

Fotogalerie

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, prosím, kontrolujte pravidelně tyto stránky…

 

Informace a akce v lednu 2018

1. pololetí – vyučování bude ukončeno ve středu 31. ledna

Rozdání pololetního vysvědčení /výpis/ – přinést na něj obal.

Informace a akce v únoru 2018

Jednodenní prázdniny – pátek 2. února

22. února – Divadlo „Gong“ Praha – žáci přijdou do školy, pak se společně vydáme na autobus.

Vhodné oblečení, baťůžek, svačina + dobře uzavřené pití, papírové kapesníčky, igelitový pytlík. Prosím, tabletku na nevolnost podejte dítěti při snídani.

 

Organizace vyučování ve škol.roce 2017/2018 dle pokynů MŠMT

2.pololetí – vyučování bude ukončeno v pátek 29. června 2018

Jarní prázdniny – budou trvat od 12. března – do 18. března 2018 – týden

Velikonoční prázdniny – připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní letní prázdniny – od 2. července do 31. srpna 2018

Období nového školního roku v roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

ŠKOLNÍ ŘÁDY ZŠ BYSTŘICE – si můžete přečíst na hlavní webové stránce naší  školy, v sekci „Dokumenty ke stažení“. Školní řád byl se žáky probrán!

R.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry online
Informace o online schránce důvěry a odkaz na ni naleznete zde
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek