Naše škola zřídila pro žáky, ale i rodiče elektronickou schránku důvěry. Ve škole již máme několik let v budově 2. stupně ZŠ umístěnou schránku důvěry, kam mohou děti vhazovat své dotazy, připomínky a žádosti o radu. Možná, že některé dítě může být v rozpacích, jestli jej někdo neuvidí s dopisem v ruce. Nyní má možnost vložit vzkaz online z jakéhokoliv počítače či ze svého mobilu. Rychle, bezpečně a i zcela anonymně s možností zpětné odpovědi. Na zaslané vzkazy odpovíme, popř. doporučíme další kontakty pomoci. Poradce, který je určený školou, neuvidí e-mail žáka či rodiče, pokud se ten sám nerozhodne své údaje zveřejnit. Celý web je postaven na bezpečných prvcích včetně kvalitního SSL certifikátu.

Odkaz naší schránky důvěry naleznete zde: Schránka důvěry

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek