Základní škola Bystřice

Vážení rodiče,

naše škola přešla na nový systém v přihlašování na zájmové vzdělávání (kroužky). Žák si vyzvedne přihlášku ve školním klubu. Jedna přihláška slouží na všechny kroužky. Na zadní straně se nachází tabulku, do které vypíšete kroužky, které bude dítě navštěvovat (viz Tabulka 1). Podepíšete a dítě přinese přihlášku zpět do školního klubu, kde je přihláška uložena. V průběhu roku se kroužky mohou doplňovat. Seznam všech nabízených kroužků, bude znám do 11. 9. 2017 a bude zveřejněn na webových stránkách školy. Přihlášky odevzdávejte od 12. 9. 2017.

 

Tabulka 1

Zájmové kroužky Čas příchodu Čas odchodu/způsob
pondělí Keramika 14:00 15:00/ odchod do ŠD
úterý Sborový zpěv 15:00 15:45/ sám
středa
čtvrtek
pátek Sportovní kroužek
Dramatický kroužek
13:00
15:00
14:00/ odchod do ŠD
16:00/ sám

 

Těšíme se na Vás v pondělí 4. září 2017. Přijďte se svým prvňáčkem v 7.45 hodin před budovu 1. stupně. Tady předejte své dítě paní učitelce Zemanové (1. A) a Němcové (1. B). Děti odvedeme do haly školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci zde dostanou pamětní listy. Potom přejdeme do jednotlivých tříd, kde dostanete další informace k prvním dnům školy.

Žáci Jolana Motáková, Michaela Suková, Jan Šetek a Jan Berenda zvítězili v krajském kole dopravní soutěže cyklistů v Čelákovicích.
Postupují do celostátního finále, které bude ve dnech 13. – 15. června 2017 v Táboře.

Schránka důvěry online

Informace o online schránce důvěry a odkaz na ni naleznete zde

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek