Informace pro rodiče

Z důvodů GDPR je jmenný seznam nahrazen seznamem, kde jsou uvedeny variabilní symboly. Variabilní symboly  byly přiděleny pro platbu do třídních fondů. Jmenné seznamy jsou

k nahlédnutí u vychovatelek školní družiny.

Kritéria výběru žáků:

  • děti z nejnižších ročníků
  • přednostně žáci s bydlištěm mimo město Bystřice
  • děti nejmladší dle data narození

Žáci třetího ročníku, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou přednostně přijati do školního klubu.

Seznam přijatých 2018-19

Seznam nepřijatých 2018 – 19

 

 

Ve školním roce budou pracovat při školním klubu tyto kroužky:

Zájmové kroužky 2017/2018
Název Čas Vedoucí
Florbal pondělí, 14:00 – 14:45 Mgr. Miroslav Trenčinský
Keramika pondělí, 13:00-16:00 Mgr. Olga Marešová
Zdravotní kroužek pondělí 1 za 14 dní, 13:30-14:15 Mgr. Milena Gruberová
Logopedická prevence pondělí, čtvrtek (dle objednávky) Mgr. Jana Dvořáková
Sborový zpěv úterý, 15:00-15:45 Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Milena Gruberová
Angličtina středa, od 13:00 Mgr. Alena Stibůrková
Lukostřelba středa,čtvrtek od 14:30 Bohumil Spálenka
Výtvarný kroužek čtvrtek, 15:00-16:00 Marta Michálková
Klub mladých diváků dle nabídky divadel Mgr. Miluše Koubová

Přihlášku na kroužky školního klubu je možné vyzvednout u Radky Voříškové ve školním klubu.

Zdravotní kroužek bude pracovat jednou za 14 dní, vždy v pondělí od 13.30 do 14.15 hod.

Vedoucí kroužku: Milena Gruberová

První schůzka: 2. 10. 2017 ve třídě IV. B.

 

Sborový zpěv každé úterý od 15 do 15:45 hod.

Vedoucí kroužku: Jana Dvořáková, Milena Gruberová.

První schůzka 3. 10. 2017 ve IV B.

 

Vážení rodiče,

naše škola přešla na nový systém v přihlašování na zájmové vzdělávání (kroužky). Žák si vyzvedne přihlášku ve školním klubu. Jedna přihláška slouží na všechny kroužky. Na zadní straně se nachází tabulku, do které vypíšete kroužky, které bude dítě navštěvovat (viz Tabulka 1). Podepíšete a dítě přinese přihlášku zpět do školního klubu, kde je přihláška uložena. V průběhu roku se kroužky mohou doplňovat. Seznam všech nabízených kroužků, bude znám do 11. 9. 2017 a bude zveřejněn na webových stránkách školy. Přihlášky odevzdávejte od 12. 9. 2017.

 

Tabulka 1

Zájmové kroužky Čas příchodu Čas odchodu/způsob
pondělí Keramika 14:00 15:00/ odchod do ŠD
úterý Sborový zpěv 15:00 15:45/ sám
středa
čtvrtek
pátek Sportovní kroužek
Dramatický kroužek
13:00
15:00
14:00/ odchod do ŠD
16:00/ sám

 

Těšíme se na Vás v pondělí 4. září 2017. Přijďte se svým prvňáčkem v 7.45 hodin před budovu 1. stupně. Tady předejte své dítě paní učitelce Zemanové (1. A) a Němcové (1. B). Děti odvedeme do haly školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci zde dostanou pamětní listy. Potom přejdeme do jednotlivých tříd, kde dostanete další informace k prvním dnům školy.

1 2 3 6
Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek