Martin Gruber

Zájmové kroužky Určeno Vedoucí kroužku Čas zájmového kroužku Začátek
Výtvarný kroužek přednostně pro žáky 3. tříd Marta Michálková čtvrtek 15:00-16:00 hod. od 6. 9. 2018
Logopedická prevence pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková pondělí (dle objednávky) od 1. 10. 2018
Sborový zpěv pro žáky ZŠ Mgr. Jana Dvořáková           Mgr. Milena Gruberová úterý 15:00-15:45 hod. od 1. 10. 2018
Zdravotnický kroužek 3.-9. třída Mgr. Milena Gruberová pondělí 1x za 14 dní, 13:30-14:15 hod. od 1. 10. 2018
Keramika pro žáky ZŠ Mgr. Marie Dvořáková pondělí 13:00-16:00 hod.                     středa (2. stupeň) od 17. 9. 2018
Reedukace pro žáky ZŠ Mgr. Renata Pluskalová čtvrtek 12:00-15:00 hod. od 1. 10. 2018
Lukostřelba pro žáky ZŠ Bohumil Spálenka středa, čtvrtek 14:30-17:00 hod. od 6. 9. 2018
Florbal od 3.-9. třídy Mgr. Miroslav Trenčinský pondělí 14:00-14:45 hod. od 15. 10. 2018
Klub mladých diváků od 7.-9. třídy Mgr. Miluše Koubová dle nabídky představení

Přihlášky k vyzvednutí ve školním klubu nebo ke stažení zde: zápisní lístek pro zájmové kroužky

Vyplněné přihlášky odevzdejte do školního klubu.

Informace na čísle: 722 453 691

Všichni žáci, kteří si podali přihlášku do školního klubu jsou přijati. Školní klub zahájí svou činnost 4. 9. 2018.

Provoz klubu:

I. oddělení školního klubu

pondělí – pátek 6:30-7:40 a 12:30 – 15:30

II. oddělení školního klubu (ve třídě 1.A)

pondělí – pátek 6:30 – 7:40 a 12:00 – 15:30

* Ranní provoz školního klubu je v I. oddělení ŠK. Žáci do ranního školního klubu přicházejí nejpozději do 7:15.

* Žáci z II. oddělení ŠK jsou v 15:00 hod. převáděni do I. oddělení ŠK.

 

Z důvodů GDPR je jmenný seznam nahrazen seznamem, kde jsou uvedeny variabilní symboly. Variabilní symboly  byly přiděleny pro platbu do třídních fondů. Jmenné seznamy jsou

k nahlédnutí u vychovatelek školní družiny.

Kritéria výběru žáků:

  • děti z nejnižších ročníků
  • přednostně žáci s bydlištěm mimo město Bystřice
  • děti nejmladší dle data narození

Žáci třetího ročníku, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou přednostně přijati do školního klubu.

Seznam přijatých 2018-19

Seznam nepřijatých 2018 – 19

 

 

“Nenech se ovládat,“ zaznělo několikrát v pondělí 9. dubna vestibulem naší školy. S programem pod tímto názvem přijel zpěvák Radek Banga a zaplnil dvě hodiny vyprávěním o rizicích, která sebou přinášejí moderní technologie. Příběhy střídal se svými písničkami a všichni, od čtvrťáků po deváťáky, se mohli se zpěvem přidat.

 

Další foto

Večer 23. března 2018 mohli pozdní kolemjdoucí v oknech školy vidět světlo, které nemělo nic společného se zapomnětlivostí někoho z nás. Nocovali tu totiž prvňáčci s paní učitelkou Stáňou Němcovou a s paní učitelkou Marií Dvořákovou v rámci celorepublikové akce NOC S ANDERSENEM. Naše školní knihovna Sovička ji zažila už popáté a se stejným úspěchem jako v předchozích letech. Hlavními společníky byli dětem pejsek s kočičkou z knihy Josefa Čapka, ale došlo i na spoustu jiných krásných příběhů. Kluci i děvčata přinesli ukázat svoje oblíbené knížky, malovalo se, tvořilo, hrály pohybové hry, …. dokud malí nocležníci nezapluli do svých spacáků. Ráno se některým dokonce ani nechtělo domů.

Foto zde

 

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek